Informace pro uživatele

EFEKTIVNOST VEŘEJNÝCH SLUŽEB NA PŘÍKLADU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ 

 


Dne 29.11. se uskuteční veřejně přístupná přednáška na téma Efektivnosti poskytování veřejných služeb na příkladu odpadového hospodářství obcí. Kolik obce platí za odpadové hospodářství? Jak je možné měřit efektivnost vynaložených prostředků? Jak lze odpadové hospodářství optimalizovat? Odpovědi na tyto i mnoho dalších otázek vám přinese setkání s Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. z Masarykovy univerzity.
Přednáška se koná od 16:00 v posluchárně MN-VIKS (aule). Srdečně Vás zveme.

 

JSME JINÍ A TAKOVÝMI ZŮSTANEME
 Naše univerzita letos slaví 25. narozeniny. Co jí přeje do dalších let rektor, Martin Balej, a mnoho dalšího, se dozvíte v rozhovoru, který poskytl Ústeckému deníku. 

 DENÍK ARCHEOLOGA – GEODETA Z EGYPTA


Když odlétal Vladimír Brůna, člen katedry informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP, na podzim 2001 poprvé na archeologickou expedici Českého egyptologického ústavu FF UK Praha, netušil, že za 15 let započne již šestnáctou sezónu s českými egyptology. Na stránkách univerzity se s námi dělí o aktuální novinky z archeologické koncese ČEgÚ v Abúsíru.      

Deník

 

 


 

 

 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

IČ 44555601
DIČ CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem  


Google maps

Auly a posluchárny

Vědecká knihovna UJEP

 

 

 

- Součásti