Kampus

UJEP POKRAČUJE V BUDOVÁNÍ KAMPUSU

Rozhodnutím Vlády ČR ze dne 6. 4. 2009 získala univerzita potřebné finanční prostředky na realizaci další etapy výstavby univerzitního městečka. Děkujeme všem, kteří nás podporují. 

Co je KAMPUS?

V současné době ke pojmem „kampus“ označováno seskupení budov patřících k univerzitě zahrnujících rektorát, fakulty, ústavy, vysokoškolské koleje nebo administrativní a správní budovy dané instituce. Obvykle tvoří areál kampusu knihovny, přednáškové sály, haly, parky a jiné akademické i neakademické objekty.

Slovo „campus“ bylo poprvé použito pro označení určitého městského prostoru na College of New Jersey (nyní Princeton University) v průběhu prvních desetiletí osmnáctého století. Některé další americké školy později přijaly toto slovo k popisu jednotlivých částí své instituce, ale označením „campus" zatím nebyl popsán kompletní majetek univerzity. V průběhu dvacátého století se pojem „campus“ rozšířil na celý institucionální majetek univerzity, ve starém smyslu však přetrvával v některých místech až do roku 1950.

Slovo „campus" bylo užíváno také na evropských vysokých školách, i když většina těchto institucí je charakterizována vlastnictvím určitých objektů rozmístěných v městské zástavbě a parcích.
 

Podrobné informace k výstavbě univerzitního kampusu v Ústí nad Labem - Klíše najdete zde