Poradenství

Poradenská činnost na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně:

Poradenství pro uchazeče a studenty - zajišťuje studijní oddělení rektorátu, dle dohody

kontakt: studium.rek@ujep.cz, 475 286 343

 

Psychologická poradna - zajišťuje katedra psychologie PF UJEP - více informací a kontakty najdete  zde

 

Poradenství pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami - zajišťuje Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami - více informací a kontakty najdete zde

 

Kariérní poradenství – zajišťuje oddělení pro vnější vztahy UJEP – vice informací najdete zde