Studium

UJEP uskutečňuje akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy (formou prezenční a kombinovanou) a programy celoživotního vzdělávání. Na těchto stránkách naleznete základní informace, které souvisejí se studiem na UJEP.

Na naší univerzitě lze studovat na osmi fakultách:

Fakulta sociálně ekonomická
Fakulta umění a designu
Fakulta výrobních technologií a managementu
Fakulta zdravotnických studií
Fakulta životního prostředí
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta