Informační systém STAG

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro zajištění vzdělávacích služeb používá informační systém - studijní agendu STAG.  Systém je vyvíjen ve spolupráci několika vysokých škol, hlavní autorský tým je ze Zápodočeské univerzity v Plzni. 

Vstup do systému zde.