Další veřejné informace

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla zřízena zákonem č. 314/1991
a zákonem č. 111/1998 se stala veřejnou vysokou školou.
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96  Ústí nad Labem

Datová schránka č. 6nhj9dq


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nabízí pronájem nebytových prostor v Brněnské ulici v Ústí nad Labem.


Cena pronájmu je stanovena jako minimální a v případě více nabídek rozhodne výše nájmu.


Můžeme předložit PenB. energie budou vypočítány individuálně na základě typu provozu v prostorách.

Veškeré nabídky, prosím, zasílejte na adresu Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96, k rukám Ing. Josefa Prokopa, nejdéle do 10:00 h dne 15. 12. 2016.


Případné dotazy a prohlídky lze dojednat na kontaktu: josef.prokop@ujep.cz


Nabídka pronájmu kancelářských prostor 2NP 2.04

Nabídka pronájmu kancelářských prostor 3NP 3.01

Nabídka pronájmu kancelářských prostor 3NP 3.02


 V rámci objektů UJEP je instalován kamerový systém v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Správcem zpracování osobních údajů je UJEP, IČO 44555601, v souladu se směrnicí č. 5/2006 a Metodikou provozování kamerových systémů ÚOOÚ.