Studijní programy

Akreditované  studijní programy UJEP  zveřejněné v souladu s § 21 odst. g) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění

(pravidelně aktualizováno na základě rozhodnutí MŠMT)

Poslední aktualizace provedena 27. 09. 2016
 

Ing. Procházková, Mgr. Zuzana Pavlasová, tel.: 475 28 6343