Habilitační a profesorské řízení

Akreditované obory habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem UJEP zveřejněné v souladu s § 21 odst. g) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění

(pravidelně aktualizováno na základě rozhodnutí MŠMT)

Poslední aktualizace provedena 18. 03. 2016

Za správnost: Ing. Soňa Burešová

 

Jméno a příjmení Habilitační řízení / Řízení ke jmenování profesorem Obor Pracovní zařazení Datum zahájení
MgA. Jana Machačová docent - zastaveno Hudební teorie a pedagogika odborná asistentka
PF VŠP
27.6.2000
PaedDr. Jiří Holubec docent 1. 7. 2002 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent
UJEP
21.3.2000
PaedDr. Daniela Mandysová docent 1. 7. 2002 Hudební teorie a pedagogika odborná asistentka
ZČU
21.3.2000
Mgr. Vít Gregor docent - zastaveno Hudební teorie a pedagogika odborný asistent
PF UK
31.10.2000
PaedDr. Miloš Kodejška docent - zastaveno Hudební teorie a pedagogika odborný asistent
PF UK
31.10.2000
Doc. PhDr. Pavel Klapil, CSc. profesor 1. 5. 2003 Hudební teorie a pedagogika docent PF UP Olomouc 27.11.2001
Doc. PhDr. Alena Burešová, CSc. profesor - zastaveno Hudební teorie a pedagogika docent FF UP Olomouc 24.9.2002
Doc. PaedDr. Mikuláš Popovič, CSc. docent 1. 10. 2002 Hudební teorie a pedagogika docent KHV PF UJEP 28.5.2002
Doc. PhDr. Olga Settari, CSc. profesor 15. 10. 2004 Hudební teorie a pedagogika docent KKN HF JAMU 27.5.2003
PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D. docent 1. 4. 2004  Hudební teorie a pedagogika samostatný odborný prac. ČEÚ Praha
 
27.5.2003
PaedDr. Marián Janek, Ph.D. docent 1. 10. 2004  Hudební teorie a pedagogika odborný asistent KHV PF UMB v Banské Bystrici  24.2.2004
PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

docent - zastaveno 

Hudební teorie a pedagogika odborný asistent KHV PF ZČU v Plzni
 
28.4.2004
Doc. PhDr. Boris Banáry, CSc. profesor 1. 11. 2005 Hudební teorie a pedagogika mimořádný profesor KHV Katolické univerzity v Ružomberoku 23.6.2004
Doc. PhDr. Milan Holas, CSc. profesor 1. 11. 2005 Hudební teorie a pedagogika docent katedry teorie a dějin hudby HF AMU v Praze 20.10.2004
Mgr. Eduard Douša, Ph.D. docent 21. 2. 2006
 
Hudební teorie a pedagogika Odborný asistent ÚHV FF UK 21.6.2005
Doc. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D. profesor 2. 5. 2006 Hudební teorie a pedagogika docent KHV PF UJEP v Ústí n. L. 21.6.2005
Doc. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. profesor 16. 4. 2007 Hudební teorie a pedagogika vedoucí KHV PF UMB v Banské Bystrici 24.1.2006
Mgr. et Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. docent 21. 2. 2006 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent KHV PF ZUČ v Plzni 24.1.2006
PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. docent 20. 11. 2006 Hudební teorie a pedagogika Odborná asistentka KHV PF UJEP v Ústí n. L. 20.6.2006
PhDr. Petr Ježil, Ph.D. docent 1. 8. 2007 Hudební teorie a pedagogika Odborný asistent KHV PF UJEP v Ústí n. L. 6.2.2007
PaedDr. Libor Fridman, Ph.D. docent 1. 8. 2007 Hudební teorie a pedagogika Odborný asistent KH FHV UMB v Banské Bystrici 6.2.2007
MgA. Roman Frič, Ph.D. docent 1. 12. 2007
 
Hudební teorie a pedagogika Odborný asistent KHV PF UJEP v Ústí n. L. 6.2.2007
Doc. PaedDr. Jiří Luska, Ph.D. profesor 5. 11. 2007
 
Hudební teorie a pedagogika KHV PF UP v Olomouci 31.10.2006
Doc. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. profesor 5. 11. 2007
 
Hudební teorie a pedagogika

KHV PF UJEP v Ústí n. L.

31.10.2006
PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. docent 1. 4. 2009 Výtvarná výchova-teorie a tvorba Katedra výtvarné edukácie a tvorby PF UMB v Banské Bystrici 24.6.2008
Doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. profesor 18. 9. 2009 Výtvarná výchova-teorie a tvorba ředitel Sbírky moderního a současného umění NG v Praze 24.6.2008
Doc. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. profesor 18. 9. 2009 Výtvarná výchova-teorie a tvorba vedoucí KVV PF MU v Brně 21.10.2008 

Doc. PaedDr. akad. soch. Jaroslav Šicková, Ph.D.

profesor 18. 9. 2009 Výtvarná výchova-teorie a tvorba katedra liečebnej pedagogiky PF UK v Bratislavě 21.10.2008
Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. docent  1. 7. 2009  Výtvarná výchova-teorie a tvorba odborný asistent KVK PF UJEP v Ústí nad Labem 17.2.2009 
PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. docent 1. 5. 2010 Výtvarná výchova-teorie a tvorba vědecko-pedagogický pracovník FHS UK v Praze 24.11.2009 
Mgr. Adriana Récka, PhD. docent 1. 1. 2011 Výtvarná výchova-teorie a tvorba odborný asistent PF Univerzity K.F. v Nitre 16.7.2010 
PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. docent - zastaveno Výtvarná výchova-teorie a tvorba odborný asistent KVP FUD, UJEP v Ústí nad Labem 23.11.2010
Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. docent 1. 5. 2011 Výtvarná výchova-teorie a tvorba odborný asistent KVK PF, UJEP v Ústí nad Labem 23.11.2011
doc. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. profesor 1. 2. 2012 Hudební teorie a pedagogika docent PF UK v Praze 15.2.2011 
PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. docent 1. 2. 2013 Výtvarná výchova-teorie a tvorba odborný asistent KVP FUD, UJEP v Ústí nad Labem 22.3.2012
Mgr. Martin Veselý, Ph.D. docent 1. 2. 2013 České dějiny odborný asistent KH FF, UJEP v Ústí nad Labem 21.3.2012
Doc. Ing. Martin Lísal, DSc.   profesor 18. 12. 2014 Aplikovaná fyzika docent KF UJEP v Ústí n.L. 25. 4. 2013
PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D. docent 1. 1. 2015 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent KHV PF UJEP v Ústí n. L. 15. 10. 2013
Ing. Viktorie Weiss, Ph.D. docent 1. 7. 2015 Strojírenská technologie odborný asistent KTMI FVTM, UJEP v Ústí nad Labem 14. 10. 2014
Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. docent 1. 7. 2014 Strojírenská technologie odborný asistent KTMI FVTM, UJEP v Ústí nad Labem 20. 10. 2013
Ing. Daniela Kalincová, PhD. docent 1. 7. 2014 Strojírenská technologie odborný asistent FVTM Technické univerzity ve Zvolene 20. 10. 2013
doc. Mgr. Adriana Récka, PhD. profesor - řízení zastaveno k 26. 3. 2015 Výtvarná výchova - teorie a tvorba docent KVTV PF Univerzity K.F. v Nitre

4. 2. 2014 

Ing. Martin Novák, Ph.D.  docent 1. 12. 2014  Strojírenská technologie

odborný asistent KTMI FVTM, UJEP v Ústí nad Labem

28. 4. 2014

dr inż. Robert Kruzel docent 1. 7. 2016 Strojírenská technologie

odborný asistent

Politechnika Czestochowska

22. 4. 2014
PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. docent 1. 7. 2016 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent KHV PF, UJEP v Ústí nad Labem 22. 5. 2015
Mgr. akad.mal. Jiří Černický docent 1. 12. 2015 Vizuální komunikace VŠUP v Praze, vedoucí ateliéru Malba 27. 4. 2015
MgA. Zdeněk Veverka docent 1. 7. 2016 Vizuální komunikace ZČU v Plzni, FDU Ladislava Sutnara, odborný asistent  22. 10. 2014
MgA. Miroslav Švolík  docent - probíhá  Vizuální komunikace VŠVU Bratislava, odborný asistent  12. 1. 2016
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. profesor - probíhá Vizuální komunikace

 FUD UJEP

docent

10. 9. 2015
doc. PhDr. et MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr. profesor - probíhá České dějiny Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 20. 3. 2016
doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka profesor - probíhá Vizuální komunikace ČVUT v Praze, FA, docent 21. 3. 2016
Ing. Sylvia Kuśmierczak, Ph.D. docent - probíhá Strojírenská technologie

FVTM UJEP

odborný asistent

30. 1. 2015
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. profesor - probíhá Výtvarná výchova - teorie a tvorba Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, docent 31. 10. 2016
PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D. docent - probíhá Hudební teorie a pedagogika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, osborný asistent, zástupce vedoucího katedry 31. 10. 2016

   

 rok 2001

Titul emeritní profesor

Prof. PhDr. Vlastimil Kobrle, CSc.

Titul emeritní docent

Doc. PhDr. Ludvík Kuba
Doc. PhDr. Marie Racková, CSc.
Doc. František Šalanský

 
rok 2002

Titul emeritní profesor

Prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc.

Titul emeritní docent

Doc. RNDr. František Fiala, CSc.

  
rok 2003

 Titul emeritní profesor
-

Titul emeritní docent
-


rok 2004

Titul emeritní profesor

Prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc.

Prof. PhDr. Jiří Tůma, CSc.

 

Titul emeritní docent
-

 

rok 2005

Titul emeritní profesor
-

Titul emeritní docent
-

 

rok 2006

Titul emeritní profesor
-

Titul emeritní docent
-

 

rok 2007

Titul emeritní profesor

Prof. PaedDr. Jaroslav Brožek, CSc.

 
Titul emeritní docent

Doc. PaedDr. Miroslav Bělík, CSc.

Doc. PhDr. Ctirad Kučera, CSc.

  

rok 2008

Titul emeritní profesor
-

Titul emeritní docent

Prof. PaedDr. Vladimír Blažek

 

rok 2009

Titul emeritní profesor

Prof. RNDr. Zdeňka Trösterová, CSc.

Titul  emeritní docent

Doc. PhDr. Jaroslav Hoffman, CSc.

 

rok 2010

Titul emeritní profesor

-

Titul emeritní docent

Doc. PaedDr. Anna Kobrlová, CSc.

 

rok 2011

Titul emeritní profesor

-

Titul emeritní docent

rok 2012

Titul emeritní profesor

-

Titul emeritní docent

-

rok 2013

Titul emeritní profesor


Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.
Prof. PhDr. Josef Říha


Titul emeritní docent
-
 

rok 2014

Titul emeritní profesor
-


Titul emeritní docent
doc. ak. soch. Pavel Jarkovský
doc. ak. soch. Pavel Mizera

 

rok 2015

Titul emeritní profesor

-

Titul emeritní docent

doc. PhDr. Jana Englová