Instrukce pro podávajícího

 
INFORMACE O PROVOZU PODATELNY A O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ

(dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby §2, odst. 3)

 

Podatelna

Sídlo a doručovací adresa:                 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pasteurova 3544/1

40096 Ústí nad Labem

Česká republika

Elektronická adresa podatelny:           podatelna@ujep.cz

ID datové schránky:                            6nhj9dq

Úřední hodiny podatelny:                    Po–Pá              6:30–15:00 h

       

Přehled datových formátů pro přijímané dokumenty v digitální podobě:

txt, rtf, doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpg, jpeg, tif, gif

Přehled datových formátů pro přijímané dokumenty obsažené v datové zprávě:

txt, rtf, doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpg, jpeg, tif, gif, fo/zfo

Maximální velikost datové zprávy je 10 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat:

Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD, USB flash disk.

 

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného datového formátu u přijaté datové zprávy:

 Je-li zjištěn u datové zprávy výskyt škodlivého kódu, univerzita vyrozumí odesílatele (lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu) o zjištěné vadě datové zprávy a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu datové zprávy odstranit, nebo pokud nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu, datová zpráva se nezpracovává a je považována za nedoručenou.

 V případě doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

 Je-li přijat dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (je nečitelný), nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně a lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, nebo elektronickou adresu odesílatele, pak univerzita vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument nezpracovává a je považován za nedoručený.