Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek se řídí Směrnicí rektorky č. 7/2008 z 1.9.2008.

Od roku 2011  se veřejné zakázky realizují prostřednictvím elektronického systému E-ZAK.  Zde najdete aktuální přehled veřejných zakázek univerzity s možností elektronické účasti.

Veřejné zakázky malého rozsahu do roku 2010:

Základní informace o ostatních veřejných zakázkách do roku 2010:

Seznam veřejných zakázek vypsaných od roku 2004 do 1.9.2008 naleznete zde ...