Písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

 Zde budou vyvěšeny veškeré písemnosti, které nelze doručit adresátům běžným způsobem.

Osoba                             narozen/a            písemnost                     datum vyvěšení             datum sejmutí

JANUROVÁ Lenka          1991           Rozhodnutí  o odvolání              03.11.2016                     30.11.2016

                                                             proti nepřijetí  ke studiu        

Originál rozhodnutí je k vyzvednutí na studijním oddělení Pedagogické fakulty UJEP v úředních hodinách.