O univerzitě

Jsme Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Přijali jsme jméno významného severočeského rodáka z Libochovic (1787-1869), který patří mezi zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie, antropologie a patří také mezi nejvýznamnější světové fyziology.

Stejně tak, jak všestrannou osobností Purkyně ve své době byl, i my v dnešních dnech nabízíme rozsáhlou škálu studijních programů a oborů (65 programů a 192 oborů) zaměřujících se do nejrůznějších oblastí lidské činnosti - nejen proto jsme svojí rozmanitou nabídkou zajímaví pro současné mladé lidi.

Jsme moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje.
Vzděláváme více než 12 000 studentů a zaměstnáváme 900 pracovníků.
Hrdě se hlásíme k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispíváme k rozvoji svého regionu.

Univerzitou jsme již od roku 1991 a za naším názvem v současné době stojí již 8 fakult :
• fakulta sociálně ekonomická
• fakulta umění a designu
• fakulta výrobních technologií a managementu
• fakulta zdravotnických studií
• fakulta životního prostředí
• filozofická fakulta
• pedagogická fakulta
• přírodovědecká fakulta
 
NAŠE HISTORIE

se začala psát již v roce 1954, kdy byla založena Vyšší pedagogická škola. Tato škola se v roce 1959 změnila na Pedagogický institut a následně v roce 1964 byla založena Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem. Zákonem č. 314/1991 Sb. byla zřízena a dne 28. září 1991 slavnostně otevřena Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se třemi fakultami a jedním ústavem – Pedagogickou fakultou, Fakultou sociálně ekonomickou, Fakultou životního prostředí a Ústavem slovansko-germánských studií.

1993 založen Institut výtvarné kultury jako výtvarná škola umělecko-průmyslového
zaměření
1998 v rámci UJEP zřízen ústav techniky a řízení výroby
2000 zřízena fakulta užitého umění a designu, která se transformovala ze stávajícího
Institutu výtvarné kultury
2003 zřízen ústav zdravotnických studií
2005 vznikly ústav humanitních studií a ústav přírodních věd
ústav přírodních věd se transformoval na přírodovědeckou fakultu
2006 ústav humanitních studií se transformoval na filozofickou fakultu
ústav techniky a řízení výroby se transformoval na fakultu výrobních technologií a
managementu
2008 ústav slovansko-germánských studií se stal součástí filozofické fakulty
fakulta užitého umění a designu změnila název na fakultu umění a designu
2012 ústav zdravotnických studií se stal fakultou zdravotnických studií 

O vývoji vysokého školství v Ústí nad Labem pojednává dokument Dějiny města Ústí nad Labem v kapitole Vysoké školy v Ústí nad Labem.