Ediční činnost

Vydavatelství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vydává vědecké, odborné a umělecké publikace, sborníky, reprezentační publikace, skripta a učební texty.

Více

Zápisy z jednání Ediční rady UJEP

 

Více

Ediční rada

 

Více

Univerzitní knihkupectví

 

Více