Zahraniční programy

Zahraniční programy

 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig), programu Mládež v akci, Erasmus Mundus, Tempus a dalších.

Více informací o programu Erasmus+ a dalších stipendijních programech zaměřených na vzdělávání (Norské fondy a fondy EHP, Aktion, CEEPUS atd.) najdete ve výše uvedených sekcích, dále pak na stránkách Domu zahraniční spolupráce zde a Evropské Komise zde.