Informace pro inzerenty

Časopis Silverius vychází v nákladu 1500 výtisků, z toho 1000 je distribuováno mezi studenty a zaměstnance na jednotlivé součásti univerzity. Ostatní část nákladu je rozesílána členům Vědecké rady a vedení UJEP, zástupcům veřejných univerzit v ČR, Ústeckého kraje, magistrátu města Ústí nad Labem, starostům městských obvodů, zástupcům MŠMT ČR, primátorům a starostům ÚK, poslancům Parlamentu ČR a senátorům ČR za ÚK, představitelům významných podniků a institucí v regionu a na vybrané střední školy a gymnázia Ústeckého kraje.

Časopis Silverius navázal v únoru 2016 na původní Zpravodaj UJEP, jehož vydávání bylo přerušeno v polovině roku 2015.
O možnostech a podmínkách inzerce se informujte u p Michala Červenky na:
Tel.: (+420) 47528 6274
Mobil:(+420) 724 166 914
e-mail: redakce@ujep.cz_