Kontakty

Silverius
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem

Redakce, sazba, DTP:
Mgr. Michal Červenka
Tel.: (+420) 475 283 175, (+420) 475 286 274
e-mail: redakce@ujep.cz

Jazykové korektury:
Mgr. Jana Šiková
e-mail: jana.sikova@ujep.cz