Kontakt

SPOLEK ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL UJEP

 

Bližší informace naleznete na Internetu na adrese: www.ujep.cz

Můžete s námi vejít v kontakt prostřednictvím e-mailové adresy: spolekabsolventu@ujep.cz.

Na univerzitě Vám případné dotazy ke Spolku absolventů a přátel UJEP zodpoví:

Ing. Lenka Potencová
tel.: 475 286 231, fax: 475 286 175, email: lenka.potencova@ujep.cz

 

Kontakty na proděkany pro vnější vztahy jednotlivých součástí univerzity:
 

Fakulta sociálně ekonomická

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
proděkan pro zahraniční styky
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 719
fax: +420 475 200 169
e-mail: pavel.kuchar@ujep.cz

Fakulta umění a designu

PhDr. Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
proděkan pro zahraničí a vědu
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 116
fax: +420 475 285 127
e-mail: jaroslav.polanecky@ujep.cz

Fakulta výrobních technologií a managementu

Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy
Pastuerova 7 (Kampus budova H), 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 513
fax: +420 475 285 566
e-mail: naprstkova@fvtm.ujep.cz

Fakulta životního prostředí

Ing. Martin Neruda, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahy
Králova Výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 139
fax: +420 475 284 158
e-mail: martin.neruda@ujep.cz

Filozofická fakulta

Mgr. David Tomíček, Ph.D.
proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 132
fax: +420 475 283 274
e-mail: david.tomicek@ujep.cz

Pedagogická fakulta

Mgr. Zuzana Procházková, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a zahraniční vztahy
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 122
fax: +420 475 212 053
e-mail: zuzana.prochazkova@ujep.cz

Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 118
fax: +420 475 212 053
e-mail: pavla.capkova@ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 247
e-mail: hana.kynstova@ujep.cz