Pro pracovníky

Stránky pro pracovníky UJEP jsou souhrnem nejdůležitějších informací, které mohou zaměstnanci univerzity při své práci potřebovat a využívat.
 V rámci objektů UJEP je instalován kamerový systém v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Správcem zpracování osobních údajů je UJEP, IČO 44555601, v souladu se směrnicí č. 5/2006 a Metodikou provozování kamerových systémů ÚOOÚ.