Ceny rektora

Rektor UJEP uděluje každoročně při příležitosti narození J. E. Purkyně Ceny rektora.

Ceny rektora jsou na UJEP udělovány od roku 2001.

Jsou oceněním za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v kalendářním roce. Rektor UJEP jimi vyjadřuje úctu a respekt k vykonané práci pracovníků a studentů naší alma mater.

Statut Cen rektora

Vyhlášení pro rok 2016

Ocenění | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |2009 | 2010 | 2011 | 2012 / 2013 / 2014 / 2015