Finanční podpora zaměstnanců

FINANČNÍ PODPORA ZAMĚSTNANCŮ ZE STRANY UJEP
Směrnice rektorky č. 1/2008 ke stimulaci vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké činnosti 

Stimulace akademických pracovníků pro podávání grantů a projektů, stimulace pro
publikování v impaktovaných časopisech, stimulace pro zvyšování kvalifikace (Ph.D, doc.,
prof.), stimulace pro pořádání mezinárodních konferencí

Směrnice rektorky č. 6/ 2008 ke způsobu a čerpání sociálního fondu

Podpora zaměstnanců UJEP - vyplácení příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Směrnice rektorky č. 9/ 2008 Ediční činnost UJEP 

Podpora akademických pracovníků pro vydávání odborných publikací.

Interní grantová agentura pro studenty a akademické pracovníky pro podporu sportovní reprezentace UJEP

Interní grantová agentura pro uměleckou činnost  
Podpora akademických pracovníků v umělecké činnosti

Cena rektorky UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost

Ocenění vědecké a výzkumné činnosti zaměstnanců UJEP
Částky: 10 000, 20 000 a 30 000 Kč

Cena rektorky UJEP za uměleckou činnost

Ocenění umělecké činnosti zaměstnanců UJEP
Částky:10 000, 20 000 a 30 000 Kč