Informační systémy, Centrum informatiky

Univerzitní informační systém spravuje Centrum informatiky UJEP. Centrum informatiky má tato oddělení:

 • Oddělení správy informačních systémů,  email: is@rt.ujep.cz
 • Oddělení správy počítačové sítě, email: sit@rt.ujep.cz
 • Oddělení uživatelského servisu, email: servis@rt.ujep.cz

Důležité kontakty dle zaměření problematiky:

 • email: is@rt.ujep.cz  - dotazy na informační systémy (STAG, FIS)
 • email: sit@rt.ujep.cz  - dotazy na správu počítačové sítě, studentský a zaměstnanecký email
 • email: servis@rt.ujep.cz  - dotazy a požadavky na zásah oddělení uživatelského servisu
 • email: platby@rt.ujep.cz - dotazy na ubytovací a sociální stipendium a poplatky za studium
 • email: telefony@rt.ujep.cz - požadavky na změny telefonních služeb univerzity
 • email: karty@rt.ujep.cz - dotazy na průkazy studentů a zaměstnanců UJEP
 • email: imis@rt.ujep.cz - požadavky na úpravu kontaktů v systému IMIS

Přehled nejdůležitějších odkazů na informační systémy a související informace:

Další podrobnosti k informačním systémům, rady a návody, kontaktní údaje atd. najdete zde.

Základní úkoly centra:

 • řízení a rozvoj počítačové sítě UJEP, zabezpečení provozu a rozvoj páteřní části, koordinace rozvoje a provozu lokálních počítačových sítí,
 • řízení a rozvoj rozhraní internetové komunikace a internetových služeb,
 • zajišťování některých multilicencí programů pro UJEP,
 • koordinace rozvoje a provozu informačních systémů určených pro podporu vědecko-výzkumných a vzdělávacích činností,
 • správa a rozvoj veřejných informačních služeb počítačové sítě UJEP, podílení se na úkolech prezentace univerzity,
 • správa a rozvoj informačních systémů univerzity, vývoj a provoz vlastních úloh informačního systému univerzity, provoz databázových serverů,
 • zavádění a rozvoj informačních technologií na univerzitě, jejich aplikace ve výuce, vědě a výzkumu,
 • organizace školení a poskytování poradenské a metodické pomoci uživatelům informačních technologií univerzity,
 • zajišťování údržby a běžné technické péče o provozovanou výpočetní techniku na UJEP.

Další podrobnosti k informačním systémům, rady a návody, kontaktní údaje atd. najdete zde.