Zásady studentské grantové soutěže

Studentská grantová soutěž

Počínaje rokem 2010 zahájila na naší univerzitě činnost Studentská grantová agentura, která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Návrh na studentský grantový projekt může podat akademický pracovník nebo student studující v doktorském studijním programu vždy do 31.1. každého roku (není-li stanoveno jinak). Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky, výše finančních prostředků na řešení projektu může být maximálně 500 tis. Kč na jeden rok řešení.
Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 10/2015.

Studentské granty se také musí řídit Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškoslký výzkum:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/pravidla-pro-poskytovani-ucelove-podpory-na-specificky

 

Více

Údaje o SGS 2015

Informace o využití podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2015 zde

Více

Směrnice rektora č. 10/2015

NOVĚ Zásady studentské grantové soutěže platné od 1. 12. 2015 zde

Více

ŘEŠENÉ STUDENTSKÉ GRANTY

 

Více

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

 

Více

Přihláška studentského grantu NOVÁ

Přihláška studentského projektu dle nové Směrnice rektora č. 10/2015 Zásady studentské grantové soutěže ke stažení jako dokument aplikace Word ZDE

Více

VÝSTUPY STUDENTSKÝCH GRANTŮ

 

Více

Grantová rada UJEP

 

Více

Zápisy z jednání Komise pro studentské granty, resp. Grantové rady UJEP

 

Více

Rozhodnutí rektora o studentských grantech

 

Více

Kontakty

 

Více