Projektová činnost

Rozvojové projekty

 

Více

Projekty spolufinancované z prostředků EU

Zapojení UJEP do operačních programů, přehledy projektů realizovaných na UJEP

Více

Centrum rozvoje a projektového servisu

Centrum rozvoje a projektového servisu, kontakty

Více

IPn pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

 

Více

Partnerství se statutárním městem Ústí nad Labem

 

Více