Projekty spolufinancované z prostředků EU

 

UJEP má dlouhodobé zkušenosti s čerpáním finančních prostředků ze zdrojů EU. Z dřívějších fondů Phare a Interreg a z komunitárního programu Culture 2000 UJEP úspěšně realizovala a ukončila devět projektů v celkové výši 19,6 mil. Kč.

V rámci programového období 2004 – 2006 byla UJEP úspěšná při schvalování projektů v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, když získala 20 projektů v celkové sumě schválených rozpočtů více než 51 mil. Kč, podpořených ze 100 % z OP RLZ, a to zejména v rámci priority 3 Rozvoj celoživotního učení.

V rámci programového období 2007 – 2013, byla UJEP úspěšná především při schvalování projektů v rámci Operačních programech Vzdělání a konkurenceschopnost (45 projektů), Výzkum vývoj pro inovace (10 projektů), Životní prostředí (5 projektů). Celkové získala UJEP z dotací 766 mil. Kč.

V rámci stěžejních operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum vývoj pro inovace je v současné době realizováno 12 projektů v celkové výši schválených dotací 165 mil. Kč.

V programovém období 2014 – 2020 se bude UJEP pokoušet maximálně využít dotačních možností pro účely svého dalšího rozvoje. Proto připravuje a usiluje o schválení žádostí v rámci jednotlivých operačních programů. Stěžejními bude OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Přehled ukončených projektů OP VaVpI, OP VK

Informace pro přípravu projektů

Podrobné informace pro přípravu a předkládání projektů na UJEP určené pro pracovníky UJEP jsou k dispozici v IMISu v modulu Projekty EU (přístupný po přihlášení). Modul Projekty EU zahrnuje upozornění na aktuální výzvy, pokyny, návody a pravidla pro přípravu a realizaci projektů, užitečné odkazy a databázi projektů vč. souhrnné statistiky.

                         

                                                                             

 

 

<< Zpět