Partnerství se statutárním městem Ústí nad Labem

Projekt Management IPRM II
CZ.1.09/1.1.00/75.01193


Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

realizace projektu
datum zahájení: 3.11. 2008
datum ukončení: 30. 11. 2015
fyzická realizace projektu
datum zahájení: 13. 1. 2012
datum ukončení: 30. 11. 2015
Celkové náklady projektu: 4 375 412 Kč
• z toho uznatelné náklady: 4 375 412 Kč
• dotace z ROP Severozápad: 3 719 100 Kč
• prostředky z rozpočtu obce: 656 312Kč
Projektoví partneři:
Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Městské služby Ústí nad Labem, p. o.
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Projekt je zaměřen na řízení IPRM jako celku v letech 2012 - 2015. Prostřednictvím projektu bude zajištěna celková koordinace aktivit IPRM II, provázanost dílčích projektů a tím komplexnost a synergické efekty IPRM II. Pro účely úspěšné realizace IPRM II bude vytvořena dostatečná personální kapacita, kvalitní manažerský tým a potřebné materiální zázemí související s administrací IPRM . V rámci projektu bude zajištěna publicita posledního dílčího projektu IPRM Centrum – plaveckého areálu Klíše.
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/integrovany-plan-rozvoje-mesta/iprm-centrum/management-iprm-ii.html

 

 

 

Projekt Management IPRM Mobilita
CZ.1.09/1.1.00/76.01192

 

Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad

www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu


realizace projektu:
datum zahájení: 1. 6. 2011
datum ukončení: 30. 11. 2015
fyzická realizace projektu
datum zahájení: 13. 1. 2012
datum ukončení: 30. 11. 2015

Celkové náklady projektu: 4 981 183 Kč
• z toho uznatelné náklady: 4 981 183 Kč
• dotace z ROP Severozápad: 4 234 005 Kč
• prostředky z rozpočtu obce: 747 178 Kč

Projektoví partneři:
Městské služby Ústí nad Labem, p. o.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.
Ústecký kraj
Ústecká krajská rada osob se zdravotním postižením
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Projekt je zaměřen na řízení IPRM Mobilita jako celku v letech 2012 - 2015. Prostřednictvím projektu bude zajištěna celková koordinace aktivit IPRM Mobilita, provázanost dílčích projektů a tím komplexnost a synergické efekty IPRM Mobilita. Pro účely úspěšné realizace IPRM Mobilita bude vytvořena dostatečná personální kapacita, kvalitní manažerský tým a potřebné technické zázemí. V rámci projektu bude zajištěna publicita IPRM Mobilita jako celku a částečně také publicita související s dílčími projekty.

http://www.usti-nl.cz/cz/zivot-mesta/integrovany-plan-rozvoje-mesta/iprm-mobilita/


 

 

 

Projekt Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum CZ.1.09/4.1.00/04.00210


Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad

(ROP Severozápad - více na www.nuts2severozapad.cz/rop_sz/

 Priorita: 4.1 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

 

realizace projektu:
datum zahájení: 1. 3. 2008
datum ukončení: 30.7.2011
fyzická realizace projektu
datum zahájení: 25. 4. 2009
datum ukončení: 30.6.2011
Celkové náklady projektu: 446 715 tis. Kč
• z toho uznatelné náklady: 363 783 tis. Kč
• dotace z ROP Severozápad: 336 499 tis. Kč
• prostředky z rozpočtu obce: 110 216 tis. Kč
Projektoví partneři:
Muzeum města Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Společnost pro dějiny Němců v Čechách

Projekt „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií "Collegium Bohemicum“ zahrnoval komplexní stavební práce včetně inženýrských sítí. Opravou prošla střecha a půdní prostory, kde vzniklo nové patro, ve kterém jsou umístněny kanceláře a laboratoře. Nově jsou také vybaveny depozitní prostory. Jedním ze základních úkolů rekonstrukce bylo také vybudování výtahů pro muzejní provoz a pro návštěvníky. Atrium muzea bude zpřístupněné jako oddychová zóna v centru města.
Ve zrekonstruovaném muzeu vznikly výstavní prostory pro krátkodobé výstavní projekty, přednáškové místnosti a ateliéry muzejní pedagogiky. Součástí muzea je také knihovna se studovnou. V r. 2012 by se ve zrekonstruovaných prostorách měla otevřít chystaná expozice věnovaná německy mluvícím obyvatelům českých zemí a historii česko-německého soužití.

Největším překvapením rekonstrukce budovy bylo objevení původní výmalby Císařského sálu. Válečné a poválečné události, výměna obyvatelstva a ztráta původní dokumentace i dobových fotografii zapříčinily, že se ztratila paměť toho, jak kdysi interiér budovy Muzea vypadal. V současné době může návštěvník díky rekonstrukci obdivovat původní výzdobu zahrnující bohatou výmalbu stěn a stropů s alegorickými motivy, doplněnou zlacením z plátkového zlata.

 

 

 

Projekt Městské sady – aktivní park
CZ.1.09/4.1.00/04.00210


Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP Severozápad - více na http://www.nuts2severozapad.cz/rop_sz/)

Oblast podpory: 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu

realizace projektu:
datum zahájení: 21. 4. 2008
datum ukončení: 1. 11. 2010
fyzická realizace projektu
datum zahájení: 9. 11. 2009
datum ukončení: 30. 9. 2010
Celkové náklady projektu: 82 748 704,85 Kč
• z toho uznatelné náklady: 82 144 665,61 Kč
• dotace z ROP Severozápad: 75 983 815,68 Kč
• prostředky z rozpočtu obce: 6 764 889,17 Kč
Projektoví partneři:
Městské služby Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Ústecký kraj

Cílem Projektu bylo zkvalitnění městské zeleně, vytvoření moderního, aktivního městského parku a přitažlivějšího prostoru pro obyvatele centra Ústí nad Labem. Zkvalitněný městský park zahrnuje možnost volnočasového vyžití pro všechny věkové kategorie (dětské hřiště s prvky pro cvičení, petanque, vhodný terén pro kolečkové brusle a skateboarding). Projekt zahrnuje
i rekonstrukci stávajícího objektu koncertního pavilonu tzv. „Mušle“, která je vhodná pro kulturní vyžití obyvatel města v podobě možnosti pořádání divadelních představení a koncertů. Nedílnou součástí Projektu je rekonstrukce veřejného WC a skladu zahradních potřeb.

Investiční část Projektu byla realizovaná ve dvou etapách. První etapa zahrnovala především přípravu lokality Projektu (demolice zpevněných ploch, demontáž mobiliáře, pěstební opatření a kácení dřevin, hrubé terénní opravy, rekonstrukce komunikací v jižní části, jezírko, rekonstrukci WC a skladu zahradních potřeb). Druhá etapa zahrnovala vlastní revitalizace (položení sítí technické infrastruktury vodovod a technologie kašen, komunikace v severní části, lávky, paluby a amfiteátr, závlahový systém, kašny, instalace herních prvků a mobiliáře).
 

Projekt Městské sady – aktivní park
CZ.1.09/4.1.00/04.00210

 

 

 


Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP Severozápad - více na http://www.nuts2severozapad.cz/rop_sz/)

 

 

<< Zpět