Průkaz pracovníka

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále UJEP) vystavuje zaměstnancům průkaz ve formě čipových karet. Na základě projednání v rozšířeném kolegiu rektora a akademického senátu UJEP se vydávají průkazy zaměstnanců v podobě čipových karet od akademického roku 2007/2008. 
 

Průkaz je multifunkční, slouží jako průkaz do univerzitní knihovny, pro přístup do objektů, atd.

Podrobné informace o průkazech najdete zde.