Sdílení přístrojového vybavení

V této sekci se nachází nabídka sdíleného využití přístrojových a programových zařízení na jednotlivých součástech Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Licence programů je zpravidla pouze pro pracovní stanice v majetku univerzity a  pro nekomerční použití.

Centrum informatiky

- antivirový systém NOD32
  kontankt: servis@ujep.cz

- Altap Salamander dvoupanelový správce souborů pro Windows
  kontakt: servis@rt.ujep.cz

- Správce IT - evidence a kontrola stavu hw a sw
  kontakt: servis@rt.ujep.cz a fakultní správci

- elektronické informační zdroje

Videokonferenční místnost Univerzity Jana Evangelity Purkyně v Ústí nad Labem

Základní informace:

Videokonferenční zařízení je umístěno v II.NP budovy MFC. Místnost má kapacitu 22 osob. Videokonferenční zařízení tvoří soubor: 2x stolní mikrofon, 1x kamera, 1x Cisco TelePresence SX20, 1x TV 55", zařízení bylo  pořízeno v roce 2014. K dispozici je interaktivní tabule Smart. Videokonferenční zařízení nemá zařízení pro pořízení záznamu videokonference.

Více o videokonferencích najdete na stránkách http://www.cesnet.cz/sluzby/videokonference/ a https://vidcon.cesnet.cz/


Provoz místnosti

Videokonferenční místnost je určena pro videokonferenční sezení, kde počet účastníků je do 20 osob. Počtu účastníků odpovídá technické vybavení.

Kontakt pro objednání časoprostoru:  rezervace.ci@ujep.cz

 

Fakulta výrobních technologií a managementu

- Autodesk EDU Suite for industrial design 2011, 20 licencí,  kontakt: Bc. Jan Povolný
- Solidworks 2006 SP 4.1, 30 licencí, kontakt: Ing. Náprstková Nataša, Ph.D.

- Matlab & Simulink R2011b, 25 licencí, kontakt: doc. Ing. Šípal Jaroslav, Ph.D.
- Comsol Multiphysics 4.1a, 30 licencí
- MSC Software (Adams, Patran, Nastran atd.), 50 licencí
- Catia V5, 15 licencí, kontakt: Ing. Náprstková Nataša, Ph.D.
- AROP, serverová licence, kontakt: doc. Ing.Horváth Gejza, CSc.

- Statistica v10, 1 licence na přenosném notebooku, kontakt: doc. RNDr. Zdráhal Tomáš, CSc.

Pozn:  licence FVTM jsou pouze pro výuku
 

Fakulta životního prostředí UJEP

- 3D geodetický skener FARO, více informací zde
  Kontaktní osoba: Vladimír Brůna, bruna@geolab.cz  

- aplikace GIS v prostředí mapového serveru UJEP, více informací zde
   kontaktní osoby: Petr Novák, petr.novak@ujep.cz

- 3D ruční skener, více informací zde
   kontaktní osoba: Vladimír Brůna, bruna@geolab.cz

- OriginPro 8.5 English (4 síťové licence na FŽP), software pro vizualizaci dat, tvorbu grafů a datovou analýzu, kontakt (Stanislav.Hejda@ujep.cz) technický správce (Petr.Novak@ujep.cz)

- Statistica 10 CZ - 3 síťové licence, software pro statistické analýzy, kontakt (Vaclav.Synek@ujep.cz) technický správce (Petr.Novak@ujep.cz)

- Mathtype 6.6 - 1 licence, kontakt (Jan.Popelka@ujep.cz)

- Statgraphics - 1 licence, kontakt (Jan.Popelka@ujep.cz)

- GaBi - 15 licenci pro jednu učebnu, SW pro analýzu procesů v životním prostředí, technický správce (Petr.Novak@ujep.cz)

- Univerzitní SITE licence na softwarové produkty firmy ESRI - ArcGIS verze 10.1, kontakt (jan.pacina@ujep.cz)

- Atlas DMT 6 (15 síťových licencí na FŽP), kontakt (jan.pacina@ujep.cz)

- ERDAS Imagine 2012 a LPS 2012 (5 síťových licencí na FŽP), kontakt (jitka.elznicova@ujep.cz)

- KOKEŠ (20 síťových licencí na FŽP), kontakt (jan.pacina@ujep.cz)

- ENVI (10 síťových licencí na FŽP), kontakt (jan.pacina@ujep.cz)

u veškerých SW na FŽP jde o akademické licence

 Fakulta umění a designu UJEP

- tisk na velkoformátovém plotru, více informací zde
- zapůjčení vybavení digitální techniky pro foto - video, více informací zde
  kontaktní osoba Aleš Loziak, aloziak@gmail.com

- audiovizuální studio - ProTools, FinalCut, Cinema 4D, Maya, ZBrush
kontaktní osoba Pavel Mrkus, pavel.mrkus@ujep.cz

Středisko digitálního tisku Fakulty umění a designu

Tisk a vazba kvalitních publikací pro celou univerzitu.

Tiskové technologie:

- Velkonákladové produkční tiskové zařízení Xerox Color C75 Press
- Duplikátor Riso EZ-571
- Dokončovací vybavení – digitální řezačka, bigovací stroj, laminátor, balicí stroj
- Finišer s vazbou V1 do 100 stran a SquareFold
- Dokončovací zařízení pro vazbu V2 a V2a pro malonákladový tisk.

Středisko digitálního tisku sídlí na Fakultě umění a designu.
Bližší informace o možnostech střediska, provozu a ceníku podá MgA. Jan Hora, e-mail: atelier.hora@volny.cz

Přírodovědecká fakulta UJEP

- 3ks totálních stanic, nivelačních sestav a sestav pro blízkou fotogrammetrii, více informací zde
- kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem (Surveyor Plus /LCQ Fleet), více informací zde
- souprava pro Franckův-Hertzův pokus, difrakci elektronů a spektrometr s příslušenstvím, více informací zde
- aktivní tabule s příslušenstvím, více informací zde
- software pro stereoskopickou vizualizaci, více informací zde
  kontaktní osoba Martin Balej, martin.balej@ujep.cz

Programové vybavení:

 Vybavení učeben a kanceláří
• různé verze standardního uživatelského SW vybavení (Windows, Office)
• kompilátory a knihovny Intel (Intel Fortran Compiler, Intel C++ Compiler, Intel Math Kernel Library), paralelní prostředí MPI (Intel MPI Library) – CN316, CN245
• ChemOffice (zapis chemickych struktur, chemicke datbaze, apod.): 3 licence KCh, 19 licencí v učebně CN245
• 15 licencí Statistica, které jsou vázané na konkrétní počítače (CEVRAMOK a učebna CS413)
• MATLAB – CN316
• 24 licencí CorelDRAW X3 vč. všech základních součástí (CS413)
• software ESRI ArcMap 10 (CS413)
• 25 licencí ESRI ArcGIS 10.0: nová verze nejrozšířenějšího profesionálního GIS produktu v Česku, pro studenty a zaměstnance FŽP a PřF UJEP k dispozici za určitých podmínek i domácí licence; v rámci univerzitní site licence (CS413)
• 1x program 3d Modeller
• 11 licencí produktu Nero 9.1 – CN130
• 11 licencí Acrobat Professional 10 – CN130
• 21 licencí Vegas Movie Studio HD Platinu 11 – CN130
• 11 licencí 11x Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection – CN130
• 20 licencí Maple 14 – CN130
• multilicence Zoner Photo Studio 14 Pro – CN130


Vybavení laboratoře Cevramok:
• vGeo (The Virtual Global Explorer and Observatory) + trackd® (http://www.mechdyne.com);
• GIS / CAD
-ArcGIS (ArcScene) (http://www.esri.com/);
- CityEngine (http://www.procedural.com)
- Definiens Enterprise Image Intelligence® Suite (http://www.definiens.com)
- Autodesk LandXplorer Studio (http://www.autodesk.cz)
• 3D grafika
- Autodesk Maya 2009 (http://www.autodesk.cz)
- 3ds Max (http://www.autodesk.cz)
- CINEMA 4D (www.maxon.net);
• Stereo prohlížeč-editor videa / fotografií
- DepthQ®Player(TM) (http://www.depthq.com)
- Stereoscopic Player (http://www.3dtv.at)
- StereoPhoto Maker (http://stereo.jpn.org);
- 3DPIX-GL (http://www.nuvision3d.com)
• VRML prohlížeč
- BS Contact Stereo (http://www.bitmanagement.com)
- Quadro Nvidia (http://www.nvidia.com)
• 2D grafika
- CS4 Master Collection (http://www.adobe.com)
- CorelDRAW Graphics Suite X4 (http://www.corel.com)
• Google Earth Pro (http://earth.google.com)


Specializovaný freeware:
• Moodle: 3 implementace (KI, KBi, KGeo)
• LeoWorks, BEAM: freeware produkt vyvíjený v rámci European Space Agency; freeware produkt ESA (LeoWorks, Beam) pro zpracování družicových snímků,
• WinKart: freeware produkt pro matematickou kartografii
• OSGeo4W, Janitor 2, Grass: alternativní GIS produkty především pro práci s rastrovými daty
• Quantum GIS Mimas: alternativní freeware GIS produkt
• POV-Ray: open projekt pro 3D vizualizaci
• Rasmol, OpenRasmol, VTK
• VMD: pokročilý 3D vizualizační prostředek
• Octave: free GNU alternativa k Matlabu

Kontaktní osoba Mgr. Pavel Raška, katedra geografie, RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D., katedra fyziky
 

Pedagogická fakulta


- počítačová učebna CS226 s vybavením MS Office Std. 2010, Photoshop elements 10, Langmaster English Elements, 21 PC
- počítačová učebna HO139 s vybavením MS Office Std 2010, Zoner photo studio, 20 PC
- počítačová učebna 547 s vybavením MS Office Std. 2010, 11 PC
- SW Active Inspire - pro přípravu prezentací na interaktivní tabuli ActivBoard – multilicence pro UJEP
- SW SmartNotebook - pro přípravu prezentací na interaktivní tabuli SmartBoard – multilicence pro UJEP

Filosofocká fakulta

 

Název software Počet licencí Použití Kontaktní osoba
Systém testování studentů 1 rozřazovací testy Jazykového centra FF UJEP Ing. Tahalová
SW Bentley MicroStation V8 Starter Kit 1   Dr. Podroužek
Acrobat 9,0 Pro Extended ENG Win Full 1 pro prohlížení a úpravu 3D PDF Dr. Podroužek
SW Geomagic Studio Education 1 práce s daty naskenovanými handy skenem Dr. Podroužek
SW pho Topol Stereo 6,0 EDU 1 referencování fotek a map Dr. Podroužek
Software Damin Pro 1 program pro umístění a správu multimediální učebnice, rozšíření systému knihovního a výpůjčního pí. Vlachová
Master Collection 5 Winow ADO-CLP 1 zaměstnanecké PC Mgr. Tošková
ADO-CPL Production Premium 4 1 pro výuku Mgr. Zábranský
SW - PM6 EDU 1 pro výuku Mgr. Zábranský
SW- PM6 EDU site 2 pro výuku Mgr. Zábranský
File Marker Pro 12.0 RTL CZ 1 databázový program p. Medek
SW File Maker Pro 12.0 RTL CZ WIN/MAC 3   p. Medek
Katalog městských knih - Intranet 1 věda, výzkum, sazba knih doc. Hrubá
VadeMeCum evidence městských knih 1 doc. Hrubá
ArcView 8,2 SU WIN UNIV 1 doc. Hrubá
Creative Suite 5.5 Design Standard CZ Win 1 doc. Hrubá
InDesign CS2 CZ EDU TLP Licence 5 doc. Hrubá
Storm type library 2.0 5 doc. Hrubá
Taxus Learning - speciální angličtina 1 doc. Hrubá
SW Creative Suite 5.5 Design Standard CZ Win 1 věda doc. Veselý
Acrobat 9.0 Standard CZ Win Full 1 zaměstnanecké PC doc. Kučera
Corel Draw 5.0 Clasic 1 zaměstnanecké PC doc. Velímský
Geobaze profesional 1 zaměstnanecké PC doc. Velímský
Windows XP Proffesional CZ OEM 1 zaměstnanecké PC doc. Velímský
SW Adobe Creative Suite 5 8 pro výuku Mgr. Peer
Topol xt 9.0 DMT NET 12 1 pro výuku Mgr. Peer
Adobe CS 5.5 Master Collection MP ENG EDU 1 video střižna - zaměstnanecké PC Mgr. Peer
Photomodeler - 3D modelování objektů 1 Fotogrammetrická stanická stanice - zaměstananecké PC Mgr. Peer
Photomodeler Scanner full 1   Mgr. Peer
RDV - program na vizualizace v prostředí inter. 1 zaměstnanecké PC Mgr. Peer
SW - autodesk projektování ve 3D 1 zaměstananecké PC Mgr. Peer
Adobe PageMaker Plus 6.5 CZ 1 věda doc. Kaiserová
Adobe PageMaker Plus 6.5 WIN 1 věda doc. Radvanovský
Taxus Learning - speciální angličtina 1 další vzdělávání doc. Radvanovský
MS Office std 2010 16 pro výuku KGER - dr. Němec
Photoshop elements 10 16 pro výuku KGER - dr. Němec
Lingea Lexicon 5 16 pro výuku KGER - dr. Němec