Věda, výzkum a umělecká činnost

Univerzita J. E.Purkyně vyvíjí tvůrčí činnost v oblasti přírodních i společenských věd, zabývá se uměleckou činností i problematikou životního prostředí a zdravotnictví.
Podrobnosti lze nalézt zde, nebo na stránkách jednotlivých součástí univerzity.

 

Akademičtí pracovníci UJEP se řídí Etickým kodexem, který schválil Sněm Rady vysokých škol.

 

Pro komercializaci výsledků výzkumu bylo zřízeno specializované "Pracoviště managementu znalostí - CTT (Centrum transferu technologií)", které je pověřeno komercializací výsledků VaV a ochranou a využitím duševního vlastnictví. Více informací je možné získat přímo na www.stránkách...

 

Vyhlášení druhé výzvy na podporu komercializačních aktivit v rámci projektu TAČR Gama s názvem COMNID: Podpora transferu výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb.