Kontakty - Oddělení pro vědu

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - REKTORÁT
Prorektorka pro vědu a další tvůrčí činnost

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 286 210
jirina.jilkova@ujep.cz

Oddělení pro vědu UJEP

 Ing. Soňa Burešová

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 286 353
sona.buresova@ujep.cz

Oddělení pro vědu UJEP

Mgr. Monika Kohlová

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 286 351 

Oddělení pro vědu UJEP

Ing. Lenka Martínková

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 286 210
lenka.martinkova@ujep.cz

Oddělení pro vědu UJEP Mgr. Kristýna Rybová Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem  tel.: +420 475 286 210  kristyna.rybova@ujep.cz
    Fakulta výrobních technologií a managementu
Proděkan pro vědu a vnější vztahy prof. Dr. Ing. František Holešovský

Na Okraji 1001
400 96 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 285 528   holesovsky@fvtm.ujep.cz

Referent pro vědu Mgr. Jana Bejdlová
 
Na Okraji 1001
400 96 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 285 518    bejdlova@fvtm.ujep.cz

    Fakulta životního prostředí
Proděkan pro vědu doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem
Králova Výšina3132/7, 400 96 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 309 256
tel.: +420 475 248 156
pavel.kuran@ujep.cz

Kontaktní osoba pro OBD a RIV
RNDr. Petr Jirásek
Králova Výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem
tel: +420 475 284 133    petr.jirasek@ujep.cz
    Fakulta umění a designu
Proděkan pro vědu doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem tel.: +420 475 285 153 zdena.koleckova@ujep.cz
Referent pro vědu
MgA. Adéla Machová
Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem
tel: +420 475 285 131 adela.hruskova@ujep.cz
Referent pro vědu - OBD, RIV
MgA. Romana Veselá
Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 225 romana.vesela@ujep.cz
Referent pro vědu  - SGS
Zita Šauerová
Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 121
zita.sauerova@ujep.cz
    Filozofická fakulta
Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy Mgr. David Tomíček, Ph.D. České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem tel.: +420 475 283 291                     david.tomicek@ujep.cz
Kontaktní osoba pro OBD a RIV, vedoucí referátu pro vědu  Mgr. Eva Krovová České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem tel.: +420 475 283 301 eva.krovova@ujep.cz
Referent pro vědu
Mgr. Michaela Koumarová
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel. +420 475 283 292 michaela.koumarova@ujep.cz
    Fakulta zdravotnických studií
 Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 277
hana.kynstova@ujep.cz
Referent pro vědu a zahraniční vztahy
Dipl.-Kff. Klára Pavlíčková
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 266
klara.pavlickova@ujep.cz
    Přírodovědecká fakulta
Proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem tel.: +420 475 283 188      pavla.capkova@ujep.cz
Referent pro vědu
Bc. Michaela Bobková
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 154 michaela.bobkova@ujep.cz
    Pedagogická fakulta
Proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D. České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 283 122               ivana.brtnova-cepickova@ujep.cz

Referent pro vědu Radka Ryglová České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem tel.: +420 475 283 156 radka.ryglova@ujep.cz
    Fakulta sociálně ekonomická
Proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem 

tel.: +420 475 284 714  daniel.stastny @ujep.cz

Referent pro vědu
 Mgr. Miroslava Huaytalla Suarez
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 717  miroslava.vagnerova@ujep.cz