Zahraniční aktivity

Oddělení vnějších vztahů je garantem mezinárodní spolupráce univerzity. Spolupracuje se zahraničními partnery a institucemi. Navazuje kontakty, hledá partnery a programy, které by zaštítily projekty univerzity. Informuje studenty a pedagogy o možnostech stáží, stipendií a jazykových pobytů v zahraničí. Organizuje pobyty zahraničních pedagogů a studentů na naší univerzitě. Podílí se na přípravě akcí s mezinárodní účastí. Koordinuje zahraniční programy a spravuje bilaterální dohody o spolupráci se zahraničními partnery.

 


Aktuální informace

 

Výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu UJEP v programu Erasmus+ v akademickém roce 2016/17
 

Prorektor pro vnější vztahy UJEP vyhlašuje výběrové řízení na školení v programu Erasmus+ v akademickém roce 2016/17 určené zaměstnancům rektorátu UJEP. Více informací zde.  
 


------------------------------

Prodlužování studijních pobytů a praktických stáží v programu Erasmus+ v akademickém roce 2016/17

Studenti vyslaní na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v akademickém roce 2016/17 mají možnost požádat o prodloužení zahraničního pobytu. Více informací zde.------------------------------ 

Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v roce 2017 v rámci IP - projektu na mezinárodní mobilitu studentů a pracovníků UJEP

Byla vyhlášena výzva pro podávání přihlášek na zahraniční studijní pobyty s finanční podporou projektu na mezinárodní mobilitu studentů a pracovníků UJEP v rámci IP UJEP. Více informací zde.

 

------------------------------

Výběrová řízení na studijní pobyty na zahraničních vysokých školách a praktické stáže v zahraničních institucích v programu Erasmus+ v LS 2016/17

Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže studentů v LS 2016/17 budou probíhat na jednotlivých fakultách v průběhu října 2016. Více informací zde.

 

------------------------------

Výběrová řízení na studijní a výukové pobyty na Beit Berl College (Izrael) v programu Erasmus+ v LS 2016/17 v rámci mezinárodní kreditové mobility

Výběrová řízení na studijní a výukové pobyty na Beit Berl College (Izrael) v programu Erasmus+ v LS 2016/17 určená studentům a akademickým pracovníkům KVK PF budou probíhat na PF v průběhu října 2016. Více informací zde.

 

------------------------------

Výběrové řízení na výukové pobyty na Chersonské národní technické univerzitě (Ukrajina) v programu Erasmus+ v akad. roce 2016/17 v rámci mezinárodní kreditové mobility

Výběrové řízení na výukové pobyty na Chersonské národní technické univerzitě (Ukrajina) v programu Erasmus+ v akad. roce 2016/17 určené akademickým pracovníkům KI PřF budou probíhat na PřF v průběhu října 2016. Více informací zde

 

------------------------------

Erasmus+ Student and Alumni Association

Vzniklo sdružení studentů a absolventů programu Erasmus+ poskytující podporu a poradenství. Více informací zde.

 

-------------------------------

Erasmus+ půjčky na magisterské studium

Možnost získání Erasmus+ půjčky na magisterské studium ve Francii, Španělsku a Velké Británii. Více informací zde.