Zápisy z porad

Zápisy z porad prorektorů s proděkany a kvestora s tajemníky jsou zveřejněny v integrovaném  manažerském  informačním systému IMIS (uživatel má přístup po přihlášení do systému).

Zápisy z porad vedení fakult a ústavů naleznete na jejich www stránkách.