Finanční podpora studia, stipendia, ceny

 

Termíny výplat stipenií vyplácených hotovostně - pokladnou, najdete zde.

Tyto termíny výplat se netýkají sociálního a ubytovacího stipendia, která se vyplacejí bezhotvostně. Termíny výplat těchto stipendií naleznete zde.