Pro uchazeče

Proč studovat na UJEP?
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Přihláška ke studiu
Jiné formy studia
Studium pro zahraniční studenty
Přípravné kurzy
Univerzita bez bariér

 

 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


O studium na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se každým rokem zajímají tisíce mladých lidí. Na těchto stránkách naleznou komplexní informace, které jim nejen umožní orientovat se v přijímacím řízení a možnostech studia na UJEP, ale také seznámí s výhodami studia právě u nás.

Na naší univerzitě lze studovat na osmi fakultách:

Fakulta sociálně ekonomická
Fakulta umění a designu
Fakulta výrobních technologií a managementu
Fakulta zdravotnických studií
Fakulta životního prostředí
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
 

formou prezenční nebo kombinovanou, záleží na Vámi zvoleném studijním programu a oboru.

K přihlášení ke studiu můžete použít Elektronickou přihlášku. Univerzitní studijní informační systém a doplňující informace najdete zde .