Přijímací řízení

Bližší informace ke studiu na UJEP, přijímacímu řízení i otevíraným oborům naleznete v brožuře Chci studovat na...

 

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

vítáme Vás v sekci Přijímacího řízení.

V sekci Podmínky přijímacího řízení naleznete odkazy na jednotlivé součásti univerzity, kde jsou zveřejněny podmínky přijímacího řízení, tj. jaké obory se otevírají, jaké přijímací zkoušky Vás čekají, jak správně podat přihlášku atd. Jsou zde zveřejněny podmínky pro 1. kolo přijímacího řízení i případné 2. kolo přijímacího řízení.

V sekci Termíny přijímacího řízení naleznete informace, dokdy se podávají přihlášky, kdy se konají přijímací zkoušky, kdy bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, kdy máte možnost nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí atd.

V sekci Zpráva o přijímacím řízení jsou zveřejněna statistická hodnocení přijímacího řízení na jednolivých součástech (tyto informace se zveřejňují až po ukončení přijímacího řízení, tj. po ukončení přezkumného řízení).

Informace o kolejích a menze naleznete zde

Informace o stipendiích naleznete zde

Informace o poplatcích spojených se studiem podle § 58 zákona naleznete zde