Univerzita bez bariér

Poradenské centrum: Jsme specializované celouniverzitní pracoviště garantující odbornou podporu studentům se specifickými potřebami — těm, kteří vzhledem k vrozené nebo získané povaze zdravotního stavu vyžadují modifikaci studijních podmínek, zpřístupnění studijních materiálů, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem úspěšného průběhu a ukončení studia.

Adresa:
Univerzitní centrum podpory
pro studenty se specifickými potřebami

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Budova D, Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem

Mgr. Lucie Vinterová, DiS
Tel.: 475 283 812 / 702 202 477
Email: lucie.vinterova@ujep.cz

Konzultační hodiny:
ÚT až ČT od 9 hod do 15 hod.
Nebo dle telefonické dohody.

WEB: bezbarier.ujep.cz