Dny vědy a umění

Ústecká univerzita se prezentuje občanům a podnikovým subjektům v Ústí nad Labem a širokému okolí jako výzkumná a umělecká instituce nabízející mnoho oblastí spolupráce jak ve vědě a výzkumu nebo vzdělávání, tak v oblasti kultury, umění a sportu.

Základní myšlenkou Dnů vědy a umění na UJEP je skutečnost a připomenutí, že vysoké školství existuje v tomto městě, kraji již 60 let a univerzita je významným subjektem ovlivňujícím charakter města a regionu, jejich aktivity a rozvoj. Jako taková se chce co nejvíce otevřít a přiblížit subjektům ve městě a regionu – obyvatelům, podnikům, kulturním a vzdělávacím institucím.

ROK 2015

Termín: 22.–23. 4. 2015
 

ROK 2014

Termín: 23.–24. 4. 2014
 

ROK 2013

Termín: 23.024. 4. 2013
 

ROK 2012

Termín: 23.024. 4. 2012


 ROK 2011

Termín: 26.–27. 4. 2011


ROK 2010

Termín: 4.-6. 5. 2010


ROK 2009

Termín: 5.-6. 5. 2009

Program


ROK 2008

Termín: 28.-30. 4. 2008

Program