Spolek absolventů a přátel UJEP

SPOLEK ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Milí absolventi, bývalí studenti Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem či její předchůdkyně Pedagogické fakulty, všichni přátelé a příznivci univerzity,

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vám představuje Spolek absolventů a přátel Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Spolek byl založen za účelem navázání těsnějších vazeb s Vámi s cílem podpořit činnosti a aktivity Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem prostřednictvím udržování vazeb a kontaktů se svými absolventy a přáteli, svými pracovišti i mezi sebou navzájem.

Účelem naší vzájemné komunikace je:

 • informování o činnosti a záměrech univerzity,
 • pořádání informačních a přátelských setkání a dalších akcí,
 • případně získávání materiální podpory pro činnost univerzity a jejích součástí.

Jaké jsou možnosti vzájemné spolupráce?

 • pravidelné informace publikované ve Zpravodaji UJEP,
 • uveřejnění Vašeho příspěvku v univerzitním časopise,
 • prezentace produktů a služeb Vaší společnosti na univerzitě,
 • možnost účastnit se odborných přednášek a akcí fakult a pracovišť univerzity,
 • vystoupení s vlastní odbornou přednáškou na odborných pracovištích a katedrách fakult podle Vašeho profesního zaměření, 
 • nabídka brigád studentům či pracovních příležitostí absolventům univerzity ve Vaší společnosti,
 • podpora organizování společných odborných projektů či zakázek,
 • poskytování odborných informací a odborných publikací vydávaných univerzitou,
 • nabídka stáží, odborných akcí, exkurzí studentům univerzity na Vašem pracovišti,
 • pomoc při organizování absolventských srazů,
 • finanční podpora činnosti univerzity,
 • a další dle Vašeho zájmu.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!