Tiskové centrum

Univerzita užívá od 1. 1. 2009 jednotný vizuální styl, ktery byl vytvořen firmou Media Flow s. r. o., vítězem veřejné soutěže na „Vytvoření návrhu jednotného vizuálního stylu UJEP“ ze dne 26. 3. 2008.

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL UJEP

Propagace Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako moderní vzdělávací instituce se všemi aspekty jednotné a kvalitní komunikace vně i uvnitř je považována za stěžejní záležitost strategického působení univerzity na poli vysokoškolského vzdělávání. „Boj“ o studenta je stále těžší a vizuální jednotná prezentace hraje důležitou roli v rozhodování studenta, na jakou školu se přihlásí, jak ho vysoká škola oslovila a co on ní má očekávat.

Skutečnost, že se univerzita dlouhá léta navenek i uvnitř prezentovala nejednotně, nebyla zavedena pravidla prezentace a každá ze součástí UJEP užívala nestejných modifikací loga, které vzniklo při zrodu UJEP, se rokem 2008 změnila. Během toho roku pracoval Ondřej Pazdera, tvůrce nového návrhu loga UJEP a grafik vítězné firmy, na Průvodci jednotným vizuálním stylem UJEP, vytvořil šablony pro aplikace jednotného vizuálního stylu popsané v Průvodci a navrhl grafickou podobu nových internetových stránek UJEP a jejích součástí. Ruku v ruce s tím zároveň tvořila firma web4ce redakční systém nových www stránek UJEP.

Do roku 2009 vstoupila UJEP, jako další z veřejných vysokých škol, s jednotným vizuálním stylem a s novými internetovými stránkami.

Logotyp UJEP je složen z grafického symbolu barevných pruhů symbolizujících jednotlivé součásti univerzity a slovního označení oficiálního názvu univerzity. Logotyp je moderní, jednoduchý, snadno zapamatovatelný a čitelný.

Základní zásady grafické podoby nového loga univerzity a jejích fakult, písma, jeho barevnosti a užití v různých prvcích vizuální komunikace, ať již vně či uvnitř UJEP, stanoví Průvodce jednotným vizuálním stylem.

PRŮVODCE

ŠABLONY

Značka                      UJEP    FVTM    FŽP    FUD    FF    FZS    PřF    PF    FSE    SKM, CI, Knihovna
                                   Heraldický znak UJEP
Merkantilie              Dopisní papír        UJEP     FVTM     FŽP    FUD      FF     FZS     PřF     PF     FSE  
                                   Prezentace        UJEP     FVTM     FŽP    FUD      FF     FZS     PřF     PF     FSE
                                   Obálka               UJEP     FVTM     FŽP     FUD     FF     FZS     PřF     PF     FSE
                                   Vizitky                UJEP     FVTM     FŽP     FUD     FF     FZS     PřF     PF     FSE 
                                  ID karta                 CZ         EN
Publikace                Výroční zpráva      UJEP     FVTM     FŽP     FUD     FF     FZS     PřF     PF     FSE
                                  Skripta                              FVTM     FŽP     FUD     FF     FZS     PřF     PF    FSE
                                  Acta Univerzitatis
Další tiskoviny       Brožura ECTS           UJEP    FVTM     FŽP     FUD    FF     FZS     PřF     PF     FSE
                                  Diplom
                                  Jmenování
                                  Osvědčení
                                  Směrnice
                                  Příkaz
                                  Zpravodaj
Orientační systém     Označení budov     UJEP    FVTM      FŽP     FUD    FF     FZS     PřF     PF     FSE
                                        Označení dveří      Varianta 1
                                                                         UJEP     FVTM     FŽP     FUD     FF     FZS     PřF     PF    FSE
                                                                         Varianta 2
                                                                         UJEP     FVTM     FŽP     FUD     FF     FZS     PřF     PF    FSE
                                       Označení pater - navigace
                                       Hlavní tabule
                                       Vlajky                     UJEP    FVTM     FŽP     FUD     FF     FZS    PřF     PF     FSE
Prezentační mat.      CD                     Prezentační
                                                                      UJEP     FVTM     FŽP     FUD     FF    FZS     PřF     PF    FSE
                                                               Interní
                                                                     UJEP     FVTM     FŽP     FUD     FF     FZS    PřF     PF     FSE
                                 Desky                           UJEP     FVTM     FŽP     FUD     FF     FZS    PřF     PF     FSE
                                 Tašky                     Papírové             Textilní 
                                 Trička
                                 Poznámkový blok  100x100               A5
                                 Tužky
                                 Odznaky
                                 Butony                   Pozitivní              Negativní
                                 Vázanky a spony