Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) UJEP Ústí nad Labem

adresa: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO: 44555601       web: http://u3v.ujep.cz    www.ujep.cz

nově číslo účtu U3V: 100200392/0800 (za lomítkem je kód banky), variabilní symbol 2217341001 (do poznámky jméno posluchače)

_______________________________________________________________________________________

Personální složení kanceláře U3V
Bc. Dana Masopustová - vedoucí OCV
Bc. Iveta Steklá - referentka OCV

telefon: 727 812 381, 475 286 238
mail: dana.masopustova@ujep.cz
web: http://u3v.ujep.cz
____________________________________________________________________________

Hodiny kanceláře pro posluchače U3V v akademickém roce 2016/2017
(pokud chcete zaplatit poplatek za kurzy, můžete přijít mimo úřední hodiny)


Pondělí: 13:00 - 14:30
Úterý: 13:00 - 15:00
Středa: 12:00 - 14:00
Čtvrtek: 12:00 - 14:00
Pátek: zavřeno

_______________________________________________________________________________________

Místa výuky Univerzity třetího věku UJEP v Ústí nad Labem akademický rok 2016/2017

Ústí nad Labem - výuka probíhá převážně v areálu Kampusu, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem (dále v DDM UL, Velká Hradební; budova UJEP, Hoření 13; tělocvična posilovny Zimního stadionu UL; Golf resort Všebořice)

____________________________________________________________________________

Roudnice nad Labem

1. výuka probíhá v Kulturním zařízení města Roudnice nad Labem, Husovo náměstí 58, 413 01 Roudnice nad Labem

realizovaný kurz: KZM4 Psychologie

v nabídce ZS 2016/17 další dva kurzy

2. výuka probíhá v Podřipském muzeu, Náměstí Jana z Dražic 101, 413 01 Roudnice nad Labem

realizovaný kurz: PM4 Hrady známé a neznámé

v nabídce ZS 2016/17 další tři kurzy

____________________________________________________________________________

Kadaň - výuka probíhá v Kulturním zařízení Kadaň, Čechova 147, 432 01 Kadaň

realizované kurzy: KZK1 Příběhy dějin; KZK3 Společnost, věda a kultura

____________________________________________________________________________

Žatec - kurz UK19 Textilní tvorba

____________________________________________________________________________

Osvědčení o absolvování U3V nebo potvrzení o absolvování kurzů

Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku UJEP

získá posluchač U3V, pokud splní následující podmínky:

1. úspěšně absolvoval středoškolské vzdělání ukončeného maturitní zkouškou (doloží kopií maturitního vysvědčení)

2. absolvuje kurz v celém rozsahu dvouletého cyklu (získal minimálně 50 % docházky v semestru), pozn. účast posluchače na přednášce/cvičení je doložen podpisem v prezenční listině

3. odevzdá v daném termínu (pro dvouletý cyklus 2015 - 2017 do 31. 3. 2017) diplomovou práci, která je tematicky zaměřená k absolvovanému kurzu; informace o rozsahu, způsobu vyhotovení diplomové práce posluchač získá v rámci kurzu Diplomový seminář (posluchač si ho zapíše v zimním semestru 2016/2017)

4. absolvuje kurz Diplomový seminář v zimním semestru 2016/2017 (získá minimálně 50% docházky - posuzuje se z prezenčních listin kurzu)

= promoce v Císařském sále muzea v Ústí nad Labem a obdržení Osvědčení o absolvování U3V UJEP

Potvrzení o absolvování kurzů

1. získá posluchač, který získá minimálně 50 % docházky v semestru, pozn. účast posluchače na přednášce/cvičení je doložen podpisem v prezenční listině, jiné podmínky pro získání nejsou

2. potvrzení vydává kancelář U3V na konci dvouletého cyklu (květen - červen 2017)

_______________________________________________________________________________________

Personální složení kanceláře U3V

Bc. Dana Masopustová - vedoucí OCV
telefon: 727 812 381, 475 286 238
mail:      dana.masopustova@ujep.cz
web:      http://u3v.ujep.cz

____________________________________________________________________________

do 4. 9. 2016 volejte 727 812 381 nebo pište dana.masopustova@ujep.cz

_______________________________________________________________________________________

platí od 5. 9. 2016

Úřední hodiny kanceláře U3V v akademickém roce 2016/2017

(pokud chcete zaplatit poplatek za kurzy, můžete přijít mimo úřední hodiny)

Pondělí: 13:00 - 14:30
Úterý: 13:00 - 15:00
Středa: 12:00 - 14:00
Čtvrtek: 12:00 - 14:00
Pátek: zavřeno

__________________________________________________________________________________

Vědecká knihovna UJEP

Posluchači Univerzity třetího věku musí sebou do knihovny donést průkazovou fotografii a poplatek 50,- Kč.

Přímo v knihovně budou zaregistrováni a bude jim vystaven průkaz pro zapůjčení knih.